Kardeşlik Kulübü

Uluslararası öğrencilerimizden oluşan Kardeşlik Kulübü Öğrenci Kulüpleri Yönergesi uyarınca kurulmuştur. Kulübün kısa adı UAÖ Kulübüdür. Kulübün akademik danışmanı Arş. Gör. Zeynep YAZICI'dır. 

Kulübün Amacı
Kardeşlik Kulübünün amacı Bartın Üniversitesi uluslararası öğrencilerinin sosyal, kültürel ve sportif alanlarda faaliyet göstermelerini sağlamak, uluslararası öğrenciler arasında işbirliği ve bilgi paylaşımı sağlamaktır.

Kulübün Faaliyet Alanları
Yabancı kültürlerin tanıtımı için özel günler düzenlemek,
Uluslararası öğrenciler için piknik, gezi, spor günleri gibi faaliyetler düzenlemek,
Uluslararası öğrenciler arasında dayanışmayı sağlayacak nitelikte etkinlikler düzenlemek.

Kulüp Toplantıları
Genel Kurul her akademik yılda biri akademik yılın başında diğeri akademik yılın sonunda olmak üzere yılda en az iki kez toplanır.TANITIM

Uluslararası Öğrenci Oryantasyon Programı

Bartın Üniversitesi Uluslararası Öğrenciler Ofisi

Adres: Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsü

Orman Fakültesi 1. Kat

E-posta: iso@bartin.edu.tr

Uluslararası Öğrenciler Koordinatörü

Burçin KEF

Telefon: +90 378 223 50 83

E-posta: bkef@bartin.edu.tr