Denklik İşlemleri

Uluslararası öğrencilerimiz kayıt esnasında Lise diplomasının denk olduğunu gösteren Milli Eğitim Bakanlığından ya da Türkiye Temsilciliğinden alınacak Denklik Belgesi’ni teslim etmesi gerekir. Denklik belgesi Milli Eğitim Bakanlığından almak için e-denklik modülünden (https://edenklik.meb.gov.tr/) adresinden başvuru yapacaklardır.

e-Denklik Modülü: Denklik işlemlerinin elektronik ortamda yürütüldüğü ve bilgilerin muhafaza edildiği sistemdir.

Yurt içinde milletlerarası ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki özel öğretim kurumları ve büyükelçiliklerce açılmış okullar ile yurt içi ve yurt dışındaki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim görenler başvurabilir.

Başvuru İçin İstenen Belgeler:

1.Başvuru Formu
2.Belgelerin noter veya Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe Tercümeleri
3.Mezuniyet Belgelerinin: Apostil, Apostil olmadığı durumlarda eğitim bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ya da büyükelçilik onaylı diploma/diploma almaya hak kazandığına dair belgelerin onay/mühür gözükecek şekilde eksiksiz olarak sisteme yüklenmesi, aksi takdirde başvuru sırasından denklik işlemi iptal edilecektir.
4. 18 yaşından küçük olup da üniversiteye kayıt yaptıracaklar için anne/babasının kimlik pasaportu yada veli muvafakatnamesi aslı ve onaylı tercümesi
5. Evlenme, boşanma vb. nedenlerle öğrenim belgesi ile kimlik/pasaporttaki soyadında değişiklik var ise evlilik cüzdanının ve/veya nüfus kayıt örneğinin yüklenmesi gerekmektedir.

TANITIM

Uluslararası Öğrenci Oryantasyon Programı

Bartın Üniversitesi Uluslararası Öğrenciler Ofisi

Adres: Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsü

E-posta: iso@bartin.edu.tr

Uluslararası Öğrenciler Koordinatörü

Burçin KEF