Kayıtlar

 • Kayıtlar Uluslararası Öğrenci ve Yurtdışı Eğitim Koordinatörlüğü tarafından yapılacaktır.
 • Kayıtlar ilanda belirtilen başvuru takviminde belirtilen tarihler arasında yapılır. Belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmayanlar bu haklarını kaybeder.
 • Aday, kayıt işlemlerinin tamamlanması ile öğrencilik hakkını kazanır ve yönerge hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla üniversitenin diğer öğrencilerine uygulanan hükümlere tabi olur.Kayıt İçin Gerekli Belgeler
Türkçe Yeterlilik BelgesiBaşvurusu kabul edilen adayın kaydının yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerin ibraz edilmiş olması gerekir.

 1. Türkçe Yeterlilik Belgesi
 2. Lise diploması: Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanmış tercümesi ve diploma aslı,
 3. Diploma Denklik Belgesi: Lise diplomasının denk olduğunu gösteren T.C. Milli Eğitim Bakanlığından ya da Türkiye Temsilciliğinden alınacak Denklik Belgesi’nin aslı,
 4. Not Durum Belgesinin (Transkript) Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanmış tercümesi ve aslı,
 5. Pasaportun fotokopisi ve incelendikten sonra iade edilmek üzere aslı,
 6. Kabul Mektubu,
 7. Öğrenim ikamet izin belgesi (Kayıttan sonra en geç bir ay içerisinde ilgili akademik birime teslim edilir.)
 8. EK’te yer alan TR-YÖS sınavı, ulusal/uluslararası üniversiteye giriş sınavları yada Lise bitirme sınav ve sertifikaları herhangi biri ile yerleştiler ise ilgili sınav/sertifika sonuç belgesi (TR-YÖS, SAT, WAEC, ACT, vb. sınavların sonuç sayfasından teyidi esas alınır Teyidi yapılamayan adayların kayıt hakları iptal edilir).
 9. Çift uyruklu vatandaş olarak başvuru yapıp kazandığı programa kayıt için gelen adaylardan nüfus kayıt örneği istenir

Türkçe Yeterlilik Belgesi Olmayanlar Hakkında Yapılacak İşlemler

Türkçe Yeterlilik Belgesi bulunmayanlar Bartın Üniversitesi tarafından yapılacak olan Türkçe Dil Yeterlilik Sınavına alınır. Bu sınavda C1 düzeyinde başarılı olanların birinci sınıfa kaydı yapılır. Türkçe yeterlik belgesi bulunmayanlar Bartın Üniversitesi Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezinde (BÜ-TÖMER) C1 seviyesine yükselene kadar en fazla 1 yıllık Türkçe hazırlık programına kayıtları yapılır. Bu sürede Türkçe yeterlik koşulunu sağlayamayanların yerleştikleri programlardan kayıtları silinir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

TANITIM

Uluslararası Öğrenci Oryantasyon Programı

Bartın Üniversitesi Uluslararası Öğrenciler Ofisi

Adres: Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsü

E-posta: iso@bartin.edu.tr

Uluslararası Öğrenciler Koordinatörü

Burçin KEF