Kayıtlar

 • Kayıtlar Uluslararası Öğrenci ve Yurtdışı Eğitim Koordinatörlüğü tarafından yapılacaktır.
 • Kayıtlar ilanda belirtilen başvuru takviminde belirtilen tarihler arasında yapılır. Belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmayanlar bu haklarını kaybeder.
 • Aday, kayıt işlemlerinin tamamlanması ile öğrencilik hakkını kazanır ve yönerge hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla üniversitenin diğer öğrencilerine uygulanan hükümlere tabi olur.Kayıt İçin Gerekli Belgeler
Türkçe Yeterlilik BelgesiBaşvurusu kabul edilen adayın kaydının yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerin ibraz edilmiş olması gerekir.

 1. Lise diploması: Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanmış tercümesi ve diploma aslı,
 2. Diploma Denklik Belgesi: Lise diplomasının denk olduğunu gösteren T.C. Milli Eğitim Bakanlığından ya da Türkiye Temsilciliğinden alınacak Denklik Belgesi’nin aslı,
 3. Not Durum Belgesinin (Transkript) Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanmış tercümesi ve aslı,
 4. Pasaportun fotokopisi ve incelendikten sonra iade edilmek üzere aslı,
 5. Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu, öğrenim ücretleri için tıklayınız.
 6. Teminatın bloke edildiğini gösteren banka dekontu, teminat miktarı tüm bölümler için 1000 TL'dir. Teminat, öğrenci kayda geldiği anda ödenecektir.
 7. Öğrenim ikamet izin belgesi (Kayıttan sonra en geç bir ay içerisinde ilgili akademik birime teslim edilir.)
 8. 4 (dört) adet vesikalık fotoğraf

Türkçe Yeterlilik Belgesi Olmayanlar Hakkında Yapılacak İşlemler

Türkçe Yeterlilik Belgesi bulunmayanlar Bartın Üniversitesi tarafından yapılacak olan Türkçe Dil Yeterlilik Sınavına alınır. Bu sınavda C1 düzeyinde başarılı olanların birinci sınıfa kaydı yapılır. Türkçe yeterlik belgesi bulunmayanlar Bartın Üniversitesi Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezinde (BÜ-TÖMER) C1 seviyesine yükselene kadar en fazla 1 yıllık Türkçe hazırlık programına kayıtları yapılır. Bu sürede Türkçe yeterlik koşulunu sağlayamayanların yerleştikleri programlardan kayıtları silinir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

TANITIM

Uluslararası Öğrenci Oryantasyon Programı

Bartın Üniversitesi Uluslararası Öğrenciler Ofisi

Adres: Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsü

Orman Fakültesi 1. Kat

E-posta: iso@bartin.edu.tr

Uluslararası Öğrenciler Koordinatörü

Burçin KEF

Telefon: +90 378 223 50 83

E-posta: bkef@bartin.edu.tr