İkamet İşlemleri

İkamet İşlemleri Hakkında Bartın İl Göç İdaresi Duyurusu 

 

Ön Lisans-Lisans-Yüksek Lisans veya Doktora Öğrencilerinin Ülkemize Girişte Yapacağı İş ve İşlemler:  

Ülkemize öğrenim amacıyla gelen ve kayıt hakkı bulunan fakat Türkçesinin yetersiz olması nedeniyle üniversite tarafından Türkçe öğrenme kurslarına yönlendirilen öğrencilere durumlarını belgelemeleri kaydıyla bir sonraki eğitim-öğretim döneminin başlangıcına kadar “Öğrenci İkamet İzni” düzenlenir. Yabancı öğrenciler yurt içi veya yurt dışından illerimizde bulunan üniversitelere müracaat ettikten ve eğitim almaya hak kazandıktan sonra yabancılara kazandıkları üniversiteden davet mektubu gönderilir. Davet mektubuna istinaden yabancılar ülkemize giriş yapmak için müracaat ettiklerinde ülke konsolosluğumuza ve sınır kapısı görevlilerimize kendilerine gönderilmiş davet mektubunu ve kalacakları süreyi kapsayan pasaportlarını ibraz ederler.

Ülkemize giriş yaptıktan sonra eğitim alabilmeleri için hak kazandıkları üniversiteye müracaat ederek ilk kayıtlarını yaptırırlar. Kendilerine verilen kayıt belgeleri ile vize muafiyeti sona ermeden yeni tarihli ve resimli öğrenci belgeleri ile illerde faaliyet gösteren İl Göç İdaresi Müdürlüklerine Öğrenci İkamet Belgesi alabilmek için müracaat ederler. İl Göç İdaresi Müdürlüklerinde yabancı öğrenciler ile mülakat yapılır. İkamet alabilmeleri için kendilerinden istenilen belge ve bilgiler yabancılara anlatılarak müracaat etmeleri sağlanır.

İlk başvuru esnasında yabancı öğrencilerden istenen belgeler şunlardır:

İkamet İzni Başvuru Formu (www.goc.gov.tr) adresinden e-ikamet butonuna basılarak ilk başvuru tıklanır, öğrenci ikamet izni seçimi yapılır.) Çıkan formda şahıs bilgileri eksiksiz olarak doldurulup, formun resimli bir çıktısı alınır. Çıkartılan forma ek olarak yabancı şahıslardan;

  1. Yabancıdan geçerli süresi olan pasaportu veya pasaportunun yerine geçen giriş belgesinin fotokopisi istenir. Yabancılardan ülkemize giriş yaptıkları pasaportun aslını İl Göç İdaresi Müdürlüğüne ibraz etmeleri (göstermeleri) gerekmektedir.
  2. Yabancılardan son 6 ay içerisinde çekilmiş (önden yüzü açık, yabancıyı kolaylıkla tanıyabilecek şekilde), arka fonu beyaz ve biyometrik dört (4) adet fotoğraf getirmeleri istenilir.
  3. Ayrıca yabancıların ülkemizde kalacakları sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair belge istenir. (Banka cüzdanı, döviz dekontu, maaş veya burs bilgisi vb. gibi) Üniversiteden aldıkları Öğrenci Belgesi mutlaka İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ ne müracaatta ibraz edilir. (Yabancı kişinin yeni kayıt dönemine ait öğrenci belgesi ibraz etmesi şarttır.)
  4. Eğitim görecek yabancının on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile Türkiye'ye giriş yapmasına ve eğitim almasına izin verilebilir.
  5. Yabancılardan müracaat ettikleri tarihte eğitim alacakları ilde bulunan adliyelerden Adli Sicil Kaydı Belgesi getirmeleri gerekmektedir.

     Yabancılar kayıt yaptırdıkları Üniversitenin bulunduğu ilde oturmak mecburiyetindedirler. Bu nedenle öğrenim görecekleri ilde kalacakları yurt, pansiyon, otel, motel veya (konut) ev gibi yerler ile ilgili (kayıt belgesi, kontrat vb.) belgeleri müracaat esnasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne tanzim etmek zorundadır.

           Ayrıca; yabancının ülkemizde kalacağı süreleri kapsayan Geçerli Sağlık Sigortası yaptırması zorunludur. Aşağıdakilerden herhangi biri yeterli olacaktır. Bunlar;

 

  • Genel Sağlık Sigortası: Yabancı Öğrenciler talep etmeleri halinde okula ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren 3 ay içinde Genel Sağlık Sigortasını öğrenim yapacakları ildeki İl Sosyal Güvenlik Kurumuna giderek yaptırabilirler. Alacakları provizyon belgesini yada başvuru belgesini idaremize teslim etmeleri müracaat sırasında zorunludur.

  • İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Kapsamında Geçerli Sigorta: Yabancılar ülkemize giriş yaparken kendi ülkelerinden yaptıracakları Üniversal nitelikte ve İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri kapsamında bulunan ve Türkiye'de kaldıkları sürede sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge getirmeleri gerekmektedir (Bu belge yeminli tercüman tarafından Türkçe’ye çevrilmeli ve Türkiye’deki sigorta şirketlerinin yurt içindeki anlaşmalı olduğu şubelerinden akredite edilmesi kaydıyla geçerlilik sağlar).

 

  • Özel Sağlık Sigortası: Yabancılara yönelik Özel Sağlık Sigortası yaptırmaları zorunludur. Bu poliçelerde Hazine Müsteşarlığının Genelgesi uyarınca "İş bu poliçe 06.06.2014 tarih ve 9 sayılı İkamet izni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge de belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır." İbaresi bulunmakla birlikte yabancıların kayıt yaptırdıkları Üniversitenin bulunduğu il içinde faaliyet gösteren herhangi bir sigortacıdan yapılan “ayakta ve yatarak tedaviye” uygundur yazısı belirtilmelidir.

 

        Ayrıca yabancı öğrencilerin her güz döneminde öğrenci belgelerini ve sigortalarını yenileyerek İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir. Yabancılar il içinde ikamet ettikleri adreslerini değiştirdiklerinde 20 gün içerisinde Müdürlüğümüze yeni adreslerini bildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde yaptığımız kontrollerde eksik veya yalan bilgi verdiği anlaşılan yabancıların ikametleri Müdürlüğümüzce resen iptal edilecek ve yabancının ülkemizden çıkışı sağlanacaktır.

 

 

İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ

ELMALIK SOKAK NO: 3 BARTIN VALİLİĞİ MERKEZ/BARTIN

 

WEB: http://bartin.goc.gov.tr                        
E-POSTA: bartin@goc.gov.tr
TEL: 0 378 227 65 33            

FAX: 0 378 227 55 88

 

Uluslararası öğrencilerimiz Üniversitemize kayıt işlemini tamamladıktan sonra 1 ay içerisinde ikamet başvurusunu yapmalı ve ikamet iznini aldıktan sonra bir örneğini kayıtlı olduğu birime teslim etmesi gerekir.

TANITIM

Uluslararası Öğrenci Oryantasyon Programı

Bartın Üniversitesi Uluslararası Öğrenciler Ofisi

Adres: Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsü

E-posta: iso@bartin.edu.tr

Uluslararası Öğrenciler Koordinatörü

Burçin KEF