GENEL ŞARTLAR

Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla başvuruları kabul edilenler aşağıdadır.

  • Yabancı uyruklu olanlar.
  • Doğumla Türk vatandaşı olup, İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler.
  • Doğumla yabancı uyruklu olup, daha sonra Türkiye Cumhuriyeti (TC) vatandaşlığına geçen çift uyruklular.
  • Türkiye Cumhuriyeti (TC) uyruklu olup, lise öğreniminin son üç yılını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet (KKTC) hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar.
  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu olup, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) ikamet eden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) ortaöğrenimini tamamlayan General Certificate of Education A Level “GCE AL” sınav sonuçlarına sahip olanlar.


Aşağıdaki durumda olan adayların ise başvuruları kabul edilmez.

  • Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olanlar, (lise öğreniminin son üç yılını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç),
  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu olanlar, (ortaöğretiminin tamamını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) liselerinde bitirip General Certificate of Education A Level “GCE AL” sonucuna sahip olanlar hariç),
  • Uyruğundan birisi Türkiye Cumhuriyeti (TC) olan çift uyruklular, (lise öğreniminin son üç yılını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç),
  • Uyruğundan birisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) olan çift uyruklular, (ortaöğreniminin tamamını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) liselerinde bitirip General Certificate of Education A Level “GCE AL” sonucuna sahip olanlar hariç),
  • Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olup, lise öğrenimini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) tamamlayanlar.

Detaylı bilgi için;

Bartın Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kabul ve Kayıt Esasları Yönergesi için tıklayınız.

TANITIM

Uluslararası Öğrenci Oryantasyon Programı

Bartın Üniversitesi Uluslararası Öğrenciler Ofisi

Adres: Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsü

Orman Fakültesi 1. Kat

Telefon: +90 378 223 51 55

E-posta: iso@bartin.edu.tr

Uluslararası Öğrenciler Koordinatörü

Burçin KEF

Telefon: +90 378 223 50 83

E-posta: bkef@bartin.edu.tr