Pratik Bilgiler


Bartın İl Göç İdaresi Duyurusu

Ön Lisans-Lisans-Yüksek Lisans veya Doktora Öğrencilerinin Ülkemize Girişte Yapacağı İş ve İşlemler:


Ülkemize öğrenim amacıyla gelen ve kayıt hakkı bulunan fakat Türkçesinin yetersiz olması nedeniyle üniversite tarafından Türkçe öğrenme kurslarına yönlendirilen öğrencilere durumlarını belgelemeleri kaydıyla bir sonraki eğitim-öğretim döneminin başlangıcına kadar “ Öğrenci İkamet İzni” düzenlenir. Yabancı öğrenciler yurt içi veya yurt dışından illerimizde bulunan üniversitelere müracaat ettikten ve eğitim almaya hak kazandıktan sonra yabancılara kazandıkları üniversiteden davet mektubu gönderilir. Davet mektubuna istinaden yabancılar ülkemize giriş yapmak için müracaat ettiklerinde ülke konsolosluğumuza ve sınır kapısı görevlilerimize kendilerine gönderilmiş davet mektubunu ve kalacakları süreyi kapsayan pasaportlarını ibraz ederler. Ülkemize giriş yaptıktan sonra eğitim alabilmeleri için hak kazandıkları üniversiteye müracaat ederek ilk kayıtlarını yaptırırlar. Kendilerine verilen kayıt belgeleri ile vize muafiyeti sona ermeden yeni tarihli ve resimli öğrenci belgeleri ile illerde faaliyet gösteren İl Göç İdaresi Müdürlüklerine Öğrenci İkamet Belgesi alabilmek için müracaat ederler. İl Göç İdaresi Müdürlüklerinde yabancı öğrenciler ile mülakat yapılır. İkamet alabilmeleri için kendilerinden istenilen belge ve bilgiler yabancılara anlatılarak müracaat etmeleri sağlanır.


İlk başvuru esnasında yabancı öğrencilerden istenen belgeler şunlardır:

İkamet İzni Başvuru Formu ( www.goc.gov.tr adresinden e-ikamet butonuna basılarak ilk başvuru tıklanır, öğrenci ikamet izni seçimi yapılır.) Çıkan formda şahıs bilgileri eksiksiz olarak doldurulup, formun resimli bir çıktısı alınır. Çıkartılan forma ek olarak yabancı şahıslardan;

 • Yabancıdan geçerli süresi olan pasaportu veya pasaportunun yerine geçen giriş belgesinin fotokopisi istenir. Yabancılardan ülkemize giriş yaptıkları pasaportun aslını İl Göç İdaresi Müdürlüğüne ibraz etmeleri (göstermeleri) gerekmektedir.
 • Yabancılardan son 6 ay içerisinde çekilmiş (önden yüzü açık, yabancıyı kolaylıkla tanıyabilecek şekilde), arka fonu beyaz ve biyometrik dört (4) adet fotoğraf getirmeleri istenilir.
 • Ayrıca yabancıların ülkemizde kalacakları sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair belge istenir. (Banka cüzdanı, döviz dekontu, maaş veya burs bilgisi vb. gibi) Üniversiteden aldıkları Öğrenci Belgesi mutlaka İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ ne müracaatta ibraz edilir. (Yabancı kişinin yeni kayıt dönemine ait öğrenci belgesi ibraz etmesi şarttır.)
 • Eğitim görecek yabancının on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile Türkiye'ye giriş yapmasına ve eğitim almasına izin verilebilir.
 • Yabancılardan müracaat ettikleri tarihte eğitim alacakları ilde bulunan adliyelerden Adli Sicil Kaydı Belgesi getirmeleri gerekmektedir.


Yabancılar kayıt yaptırdıkları Üniversitenin bulunduğu ilde oturmak mecburiyetindedirler. Bu nedenle öğrenim görecekleri ilde kalacakları yurt, pansiyon, otel, motel veya (konut) ev gibi yerler ile ilgili (kayıt belgesi, kontrat vb.) belgeleri müracaat esnasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne tanzim etmek zorundadır.


Ayrıca; yabancının ülkemizde kalacağı süreleri kapsayan Geçerli Sağlık Sigortası yaptırması zorunludur. Aşağıdakilerden herhangi biri yeterli olacaktır. Bunlar;

 • Genel Sağlık Sigortası: Yabancı Öğrenciler talep etmeleri halinde okula ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren 3 ay içinde Genel Sağlık Sigortasını öğrenim yapacakları ildeki İl Sosyal Güvenlik Kurumuna giderek yaptırabilirler. Alacakları provizyon belgesini yada başvuru belgesini idaremize teslim etmeleri müracaat sırasında zorunludur.

 • İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Kapsamında Geçerli Sigorta: Yabancılar ülkemize giriş yaparken kendi ülkelerinden yaptıracakları Üniversal nitelikte ve İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri kapsamında bulunan ve Türkiye'de kaldıkları sürede sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge getirmeleri gerekmektedir.( Bu belge yeminli tercüman tarafından Türkçe ’ye çevrilmeli ve Türkiye’ deki sigorta şirketlerinin yurt içindeki anlaşmalı olduğu şubelerinden akredite edilmesi kaydıyla geçerlilik sağlar.)

 • Özel Sağlık Sigortası: Yabancılara yönelik Özel Sağlık Sigortası yaptırmaları zorunludur. Bu poliçelerde Hazine Müsteşarlığının Genelgesi uyarınca "İş bu poliçe 06.06.2014 tarih ve 9 sayılı İkamet izni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge de belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır." İbaresi bulunmakla birlikte yabancıların kayıt yaptırdıkları Üniversitenin bulunduğu il içinde faaliyet gösteren herhangi bir sigortacıdan yapılan “ayakta ve yatarak tedaviye” uygundur yazısı belirtilmelidir.

Ayrıca yabancı öğrencilerin her güz döneminde öğrenci belgelerini ve sigortalarını yenileyerek İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir. Yabancılar il içinde ikamet ettikleri adreslerini değiştirdiklerinde 20 gün içerisinde Müdürlüğümüze yeni adreslerini bildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde yaptığımız kontrollerde eksik veya yalan bilgi verdiği anlaşılan yabancıların ikametleri Müdürlüğümüzce resen iptal edilecek ve yabancının ülkemizden çıkışı sağlanacaktır.

Acil Telefon Numaraları
Acil Servis (Ambulans): 112

Yangın: 110
Alo Trafik: 154
Polis İmdat: 155
Elektrik Arıza: 186
Gaz Arıza: 187
Jandarma İmdat: 156
Telefon Arıza: 121
Alo Doktor: 113
Alo Zabıta: 153
Tüketici Hattı: 175
Orman Yangını: 177
Sağlık Danışma: 184
Kablo Arıza: 126
Bilinmeyen Numaralar: 118
Cenaze Hizmetleri: 188
Posta Kodu: 119
Telefon Borcu Tel: 163
Uyandırma Tel: 135
Fonotel Tel: 141
Radyo-TV Arıza Tel: 125
Vergi Danışma Tel: 189
Su Arıza-Fatura Bilgileri Tel: 185


GSM Hizmetleri

Türkiye’de üç farklı GSM İşletmecisi bulunmaktadır. Bunlar;
 
 
Kendi ülkenizden getirdiğiniz cep telefonlarınızı Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra 1 ay içinde kayıt ettirmeniz gerekmektedir.Türkiye’de kullanmakta olduğunuz GSM İşletmecilerinin Abone Kayıt Merkezleri’ne gerekli evraklarla birlikte başvuru yapmanız gerekmektedir. Aksi halde telefonunuz bloke olacak ve kullanılamayacaktır.
 
Başvuru için;
 
1) Öğrenci Belgesi (Okuldan Alınacak)
2) Pasaport (Aslı)


Konaklama İmkanları ve Oturma İzni

OTURMA İZNİ

Türkiye’de alacağınız vize ile kalabileceğiniz maksimum süre 3 aydır. 3 aydan sonrası için oturma izni almanız gerekmektedir. Tüm yabancı öğrenciler, Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra en geç 1 ay içinde oturma izni almak üzere Bartın Valiliği İl Göç İdaresi’ne başvurmak zorundadırlar.

Öğrenciler, Öğrenci vizelerinde belirtildiği gibi Türkiye'de geçirecekleri öğrenim süresini kapsayan oturma izni alacaklardır ve bu belgeyi her zaman yanlarında taşımaları gerekmektedir.

 

Oturma İzni için gerekli evraklar:

 • Konaklanacak yerden alınacak belge
 • Bartın Üniversitesi’nde eğitim alacağı bölümden alınacak belge
 • Pasaport ve fotokopisi
 • 4 adet yeni çekilmiş fotoğraf
 • Harçlar (Ülkeye ve kalınacak süreye göre değişmektedir)
 • Türkiye’de kalınacak süre içerisinde geçimini sağlayacak kadar banka hesabında para olmalıdır.

 

Bir ay için 600 Dolar olarak hesaplanır. Türkiye’de 3 ay kalacak bir öğrencinin banka hesabında ortalama 1800 Dolar, 6 ay kalacak bir öğrencinin ortalama 3600 Dolar bulundurması gerekmektedir.

KONAKLAMA İMKÂNLARI

Öğrencilerimiz Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlardan yararlanmaktadır.

Ayrıca şehirde öğrencilerimizin barınabileceği özel veya vakıflara ait yurt ve pansiyonlar da hizmet vermektedir.

KYK YURTLARI

552 öğrenci kapasiteli iki ayrı blok; sosyal tesis, yemekhane, konferans salonunu da bünyesinde bulunduran ayrı bir blok olmak üzere toplam üç bloktan oluşan yeni yurt binasında sinema ve oyun salonu gibi sosyal mekânlar yer almakta; ayrıca, 378 kişilik bir yurt da bulunmaktadır.

Bartın Yurdu (Kız Yurdu)

Telefon: 0378 228 3727 - 0378 228 3775
Adres: Ağdacı Mah. Fakülte Cad. Kyk Bartın Kız Öğrencı Yurdu No: 34 /34 Merkez/Bartın 

 

Bartın Çeşm-i Cihan Öğrenci Yurdu (Erkek Yurdu)
Telefon: 0378 237 63 00 - 0378 237 6301
Adres: Tuzcular Köyü Dörtkol Mevkii No: 22 BARTIN

 

Oruç Reis Öğrenci Yurdu (Erkek Yurdu) 
Telefon: 0378 228 6302
Adres: Şiremirçavuş Mh. Çavuş Cd. No:89 BARTIN

 

Hacı İbrahim Paşa Öğrenci Yurdu (Kız Yurdu)
Telefon: 0378 237 8320 -  0378 237 8321 - 0378 237 8323
Faks: 0 378 237 83 23
Adres: Tuzcular Köyü Kuyumcu Köyü Bağlısı No:20/1 Merkez/ BARTIN


VAKIF-ÖZEL YURTLAR VE PANSİYONLAR

Bartın’da sadece öğrencilere hizmet veren vakıflara ait yurtlar ve özel yurtlar ile pansiyonlar da bulunmaktadır.

KIZ YURTLARI
Elvan Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Phone: 0543 791 0035

Address: Tuna Mah. 216. Sok. No:24 Merkez / BARTIN

 

Elif Kız Öğrenci Yurdu

Phone: 0543 636 40 07

Address: Cumhuriyet Mah. Ardıç Sok. No: 42-44 Merkez / BARTIN

 

Candan Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Phone: 0543 936 94 57

Address: Kemerköprü Mah. Yukarı Sok. No: 59 Merkez / BARTIN

E-mail: info@ailenizkizogrenciyurdu.com

 

Sevgi Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Phone: 0535 461 42 48

Address: Kemerköptü Mah. 247. Sok. No:1 Merkez / BARTIN

 

ERKEK YURTLARI

Aileniz Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Phone: 0544 608 9495

Address: Cumhuriyet Mah. Eski Hastane Sok. No: 56 Merkez / BARTIN

 

İlgi Özel Öğrenci Yurdu

Phone: 0507 240 6141 – 0506 268 2804

Address: Köyortası Mah. İskele Cad. No:24 Merkez/BARTIN

E-mail: info@ilgiyurdu.com

 

Bartın Erkek Öğrenci Yurdu

Phone: 0378 227 6727 – 0542 378 6747

Address: Kemerköprü Mah. Eski Hastane Cad. No: 143-145 Merkez, BARTIN

E-mail: info@bartinerkekyurdu.com

 

Güzelbahçe Erkek Öğrenci Yurdu

Phone: 0378 227 2142

Address: Gölbucağı Mah. 107. Sok. No:73 74100 Merkez/BARTINKardeşlik Kulübü

Uluslararası öğrencilerimizden oluşan Kardeşlik Kulübü Öğrenci Kulüpleri Yönergesi uyarınca kurulmuştur. Kulübün kısa adı UAÖ Kulübüdür. Kulübün akademik danışmanı Arş. Gör. Zeynep YAZICI'dır. 

Kulübün Amacı
Kardeşlik Kulübünün amacı Bartın Üniversitesi uluslararası öğrencilerinin sosyal, kültürel ve sportif alanlarda faaliyet göstermelerini sağlamak, uluslararası öğrenciler arasında işbirliği ve bilgi paylaşımı sağlamaktır.

Kulübün Faaliyet Alanları
Yabancı kültürlerin tanıtımı için özel günler düzenlemek,
Uluslararası öğrenciler için piknik, gezi, spor günleri gibi faaliyetler düzenlemek,
Uluslararası öğrenciler arasında dayanışmayı sağlayacak nitelikte etkinlikler düzenlemek.

Kulüp Toplantıları
Genel Kurul her akademik yılda biri akademik yılın başında diğeri akademik yılın sonunda olmak üzere yılda en az iki kez toplanır.


TANITIM

Uluslararası Öğrenci Oryantasyon Programı

Bartın Üniversitesi Uluslararası Öğrenciler Ofisi

Adres: Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsü

E-posta: iso@bartin.edu.tr

Uluslararası Öğrenciler Koordinatörü

Burçin KEF