Misyon - Vizyon

Misyon

 

Uluslararası öğrencilerimizin Üniversitemize ve şehrimize uyum sağlaması için çeşitli bilgilendirmeler yapmak, öğrencilere zorluk çektikleri konularda rehberlik etmek. Üniversitemizin diğer ülke kültürlerine yakınlığının artması hem de diğer ülkelerde ülkemizin kültürel ve sosyal yapısının tanıtılması amacıyla üniversitemizde öğrenim görmeyi özendirmeye ve uluslararası öğrenci sayısının artmasına yönelik çalışmalar yapmayı hedeflemektedir.

 

Vizyon

 

Uluslararası öğrencilerin, çözüm odaklı bir yaklaşımla Üniversitemize ve şehrimize uyum sağlaması için idari ve sosyal süreçlerde danışmanlık hizmeti vererek, kurumsal kültürü ve aidiyet duygusu yüksek, verdiği iyi eğitimle tercih edilen bir üniversite olmak, öğrencilere zorluk çektikleri konularda rehberlik etmek ve uluslararasılaşma hedefine katkı sağlamaktır.

 

TANITIM

Uluslararası Öğrenci Oryantasyon Programı

Bartın Üniversitesi Uluslararası Öğrenciler Ofisi

Adres: Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsü

E-posta: iso@bartin.edu.tr

Uluslararası Öğrenciler Koordinatörü

Burçin KEF