Kayıt

 • Kayıtlar Uluslararası Öğrenciler ve Yurt Dışı Eğitim Koordinatörlüğü tarafından yapılacaktır.
 • Kayıtlar aşağıdaki kayıt takviminde belirtilen tarihler arasında yapılır. Belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmayanlar bu haklarını kaybeder.
 • Aday, kayıt işlemlerinin tamamlanması ile birlikte öğrencilik hakkını kazanır ve yönerge hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla üniversitenin diğer öğrencilerine uygulanan hükümlere tabi olur


Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

Başvurusu kabul edilen adayın kaydının yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerin ibraz edilmiş olması gerekir.

 

 1. Türkçe Yeterlilik Belgesi
 2. Lise diploması: Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanmış tercümesi ve diploma aslı,
 3. Diploma Denklik Belgesi: Lise diplomasının denk olduğunu gösteren T.C. Milli Eğitim Bakanlığından ya da Türkiye Temsilciliğinden alınacak Denklik Belgesi’nin aslı,
 4. Not Durum Belgesinin (Transkript) Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanmış tercümesi ve aslı,
 5. Pasaportun fotokopisi ve incelendikten sonra iade edilmek üzere aslı,
 6. Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu, öğrenim ücreti aşağıda belirtilmiştir.
 7. Teminatın bloke edildiğini gösteren banka dekontu, teminat miktarı aşağıda belirtilmiştir.
 8. Öğrenim ikamet izin belgesi (Kayıttan sonra en geç bir ay içerisinde ilgili akademik birime teslim edilir.)
 9. 4 (dört) adet vesikalık fotoğraf.

Türkçe Yeterlik Belgesi Olmayanlar Hakkında Yapılacak İşlemler

Türkçe Yeterlilik Belgesi bulunmayanlar Bartın Üniversitesi tarafından yapılacak olan Türkçe Dil Yeterlilik Sınavına alınır. Bu sınavda C1/C2 düzeyinde başarılı olanların birinci sınıfa kaydı yapılır. Türkçe yeterlik belgesi bulunmayanlar Bartın Üniversitesi Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezinde (BÜ-DEM) C1/C2 seviyesine yükselene kadar en fazla 1 yıllık Türkçe hazırlık programına kayıtları yapılır. Bu sürede Türkçe yeterlik koşulunu sağlayamayanların yerleştikleri programlardan kayıtları silinir.


Kayıt Takvimi

Bartın Üniversitesi 2020-2021 Akademik Yılı Uluslararası Öğrenci Kayıt Takvimi

08 Haziran - 28 Haziran 2020

Uluslararası Öğrencilerin Başvuruları

29 Haziran - 7 Temmuz 2020

Başvuruların Değerlendirilmesi

8 Temmuz 2020

Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin İlanı

07-11 Eylül 2020

Uluslararası Öğrencilerin Kesin Kayıtları

 

Önemli: Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan Spor Bilimleri Fakültesi Bölümleri ile Eğitim Fakültesinin Resim İş Öğretmenliği Bölümü için yukarıda yer alan takvimde farklılık olabilir. İlgili akademik birimin web sayfasına bakınız.

 

Not 1: Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden programlara başvuru yapacak adaylar, Özel Yetenek Başvuru ve Değerlendirme Kılavuzlarından bilgi alabilirler. Ayrıca ayrıntılı bilgi için Spor Bilimleri Fakültesi web sitesini ve 0378 501 10 00 (Dahili: 5604, 2267) numaralı telefonlar ile Eğitim Fakültesi web sitesini ve 0378 501 10 00 (Dahili: 11 64, 11 70, 11 28) numaralı telefon ile iletişime geçebilirsiniz.

Not 2: Kayıt işlemlerini yapan fakat Türkçe Yeterlilik Belgesi bulunmayan öğrencilerimiz 14-15 Eylül 2020 tarihinde Bartın Üniversitesi Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Türkçe Yeterlilik Sınavı yapılacaktır.

 
Not 3: Edebiyat Fakültesi Çeviribilim (İngilizce) ve Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) programlarına başvuran adaylar için B1 düzeyinde İngilizce bildiklerine dair belgeye sahip olmaları ve başvuru ekranına yüklemeleri gerekmektedir. Başvuru esnasında belgeleri yüklemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

TANITIM

Uluslararası Öğrenci Oryantasyon Programı

Bartın Üniversitesi Uluslararası Öğrenciler Ofisi

Adres: Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsü

Orman Fakültesi 1. Kat

E-posta: iso@bartin.edu.tr

Uluslararası Öğrenciler Koordinatörü

Burçin KEF

Telefon: +90 378 223 50 83

E-posta: bkef@bartin.edu.tr