KAYIT

 • Kayıtlar ilgili akademik birim tarafından yapılacaktır.
 • Kayıtlar aşağıdaki kayıt takviminde belirtilen tarihler arasında yapılır. Belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmayanlar bu haklarını kaybeder.
 • Aday, kayıt işlemlerinin tamamlanması ile birlikte öğrencilik hakkını kazanır ve yönerge hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla üniversitenin diğer öğrencilerine uygulanan hükümlere tabi olur.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

Başvurusu kabul edilen adayın kaydının yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerin ibraz edilmiş olması gerekir.

 • Türkçe Yeterlilik Belgesi
 • Lise diploması: Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanmış tercümesi ve diploma aslı,
 • Diploma Denklik Belgesi: Lise diplomasının denk olduğunu gösteren T.C. Milli Eğitim Bakanlığından ya da Türkiye Temsilciliğinden alınacak Denklik Belgesi’nin aslı,
 • Not Durum Belgesinin (Transkript) Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanmış tercümesi ve aslı,
 • Pasaportun fotokopisi ve incelendikten sonra iade edilmek üzere aslı,
 • Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu, öğrenim ücreti aşağıda belirtilmiştir.
 • Teminatın bloke edildiğini gösteren banka dekontu, teminat miktarı aşağıda belirtilmiştir.
 • Öğrenim ikamet izin belgesi (Kayıttan sonra en geç bir ay içerisinde ilgili akademik birime teslim edilir.)
 • 4 (dört) adet vesikalık fotoğraf.

Türkçe Yeterlik Belgesi Olmayanlar Hakkında Yapılacak İşlemler

Türkçe Yeterlilik Belgesi bulunmayanlar Üniversite tarafından yapılacak olan Türkçe Dil Yeterlilik Sınavına alınır. Bu sınavda C1/C2 düzeyinde başarılı olanların kaydı yapılır. Türkçe yeterlik belgesi bulunmayanlar Bartın Üniversitesi Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezinde (BÜ-DEM) C1/C2 seviyesine yükselene kadar Türkçe hazırlık programlarına alınırlar veya Türkçe öğrenmek üzere 1 (bir) yıl izinli sayılırlar. Bu sürede Türkçe yeterlik koşulunu sağlayamayanların yerleştikleri programlardan kayıtları silinir.

Kayıt Takvimi

Bartın Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Yabancı Uyruklu Öğrenci Kayıt Takvimi

18 Haziran-13 Temmuz 2018

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuruları

16-25 Temmuz 2018

Başvuruların Değerlendirilmesi

27 Temmuz 2018 Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin ve Yedeklerin İlanı
13 Ağustos 2018 *Türkçe Yeterlilik Sınavı

13-17 Ağustos 2018

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kesin Kayıtları

29 Ağustos 2018 *Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yedek Kontenjanlarının İlanı
10 Eylül 2018 Türkçe Yeterlilik Sınavı
10-14 Eylül 2018 *Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yedeklerinin Kayıtları

Önemli: Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölümleri ile Eğitim Fakültesinin Resim İş Öğretmenliği Bölümü için farklılık olabilir. İlgili akademik birimin web sayfasına bakınız.

Not 1: Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden programlara başvuru yapacak adaylar özel Yetenek Başvuru ve Değerlendirme Kılavuzlarından ayrıca ayrıntılı bilgi için Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu web sitesini ve 0378 223 5254, 0378 223 5255 nolu telefonlar ile Eğitim Fakültesi 0378 501 10 00 (Dahili: 11 64, 11 70, 11 28 ) no’lu telefon ile iletişime geçebilirsiniz.

Not 2: Türkçe Yeterlilik Sınavı, kayıt hakkı kazanan asıl adaylar için 13 Ağustos 2018 tarihinde saat 10:00’ da Orman Fakültesi Binasında; kayıt hakkı kazanan yedek adaylar için 10 Eylül 2018 tarihinde saat 10:00’ da Orman Fakültesi Binasında yapılacaktır.

TANITIM

Uluslararası Öğrenci Oryantasyon Programı

Bartın Üniversitesi Uluslararası Öğrenciler Ofisi

Adres: Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsü

Orman Fakültesi 1. Kat

Telefon: +90 378 223 51 55

E-posta: iso@bartin.edu.tr

Uluslararası Öğrenciler Koordinatörü

Burçin KEF

Telefon: +90 378 223 50 83

E-posta: bkef@bartin.edu.tr