Kayıt

 • Kayıtlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır.
 • Kayıtlar aşağıdaki kayıt takviminde belirtilen tarihler arasında yapılır. Belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmayanlar bu haklarını kaybeder.
 • Aday, kayıt işlemlerinin tamamlanması ile birlikte öğrencilik hakkını kazanır ve yönerge hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla üniversitenin diğer öğrencilerine uygulanan hükümlere tabi olur


Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

Başvurusu kabul edilen adayın kaydının yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerin ibraz edilmiş olması gerekir.

 

 1. Türkçe Yeterlilik Belgesi
 2. Lise diploması: Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanmış tercümesi ve diploma aslı,
 3. Diploma Denklik Belgesi: Lise diplomasının denk olduğunu gösteren T.C. Milli Eğitim Bakanlığından ya da Türkiye Temsilciliğinden alınacak Denklik Belgesi’nin aslı,
 4. Not Durum Belgesinin (Transkript) Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanmış tercümesi ve aslı,
 5. Pasaportun fotokopisi ve incelendikten sonra iade edilmek üzere aslı,
 6. Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu, öğrenim ücreti aşağıda belirtilmiştir.
 7. Teminatın bloke edildiğini gösteren banka dekontu, teminat miktarı aşağıda belirtilmiştir.
 8. Öğrenim ikamet izin belgesi (Kayıttan sonra en geç bir ay içerisinde ilgili akademik birime teslim edilir.)
 9. 4 (dört) adet vesikalık fotoğraf.

Türkçe Yeterlik Belgesi Olmayanlar Hakkında Yapılacak İşlemler

Türkçe Yeterlilik Belgesi bulunmayanlar Bartın Üniversitesi tarafından yapılacak olan Türkçe Dil Yeterlilik Sınavına alınır. Bu sınavda C1/C2 düzeyinde başarılı olanların birinci sınıfa kaydı yapılır. Türkçe yeterlik belgesi bulunmayanlar Bartın Üniversitesi Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezinde (BÜ-DEM) C1/C2 seviyesine yükselene kadar en fazla 1 yıllık Türkçe hazırlık programına kayıtları yapılır. Bu sürede Türkçe yeterlik koşulunu sağlayamayanların yerleştikleri programlardan kayıtları silinir.


Kayıt Takvimi

Bartın Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı Uluslararası Öğrenci Kayıt Takvimi

31 Mayıs 2019- 21 Haziran 2019

Uluslararası Öğrencilerin Başvuruları

24-27 Haziran 2019

Başvuruların Değerlendirilmesi

28 Haziran 2019

Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin İlanı

22 -26 Temmuz 2019

Uluslararası Öğrencilerin Kesin Kayıtları

 2. Kayıt Takvimi

01-21 Ağustos 2019

2. Başvuruların Alınması

22-23 Ağustos 2019

Başvuruların Değerlendirilmesi

26 Ağustos 2019

Sonuçların İlan Edilmesi

9-13 Eylül 2019

2. Kayıt Tarihleri

16-17 Eylül 2019

Türkçe Yeterlilik Sınavı

18 Eylül 2019

Uluslararası Öğrenci Oryantasyon Programı (Zorunlu)

 

Önemli: Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan Spor Bilimleri Fakültesi Bölümleri ile Eğitim Fakültesinin Resim İş Öğretmenliği Bölümü için yukarıda yer alan takvimde farklılık olabilir. İlgili akademik birimin web sayfasına bakınız.

 

Not 1: Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden programlara başvuru yapacak adaylar, Özel Yetenek Başvuru ve Değerlendirme Kılavuzlarından bilgi alabilirler. Ayrıca ayrıntılı bilgi için Spor Bilimleri Fakültesi web sitesini ve 0378 501 10 00 (Dahili: 5604, 2267) numaralı telefonlar ile Eğitim Fakültesi web sitesini ve 0378 501 10 00 (Dahili: 11 64, 11 70, 11 28) numaralı telefon ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Not 2: Kayıt işlemlerini yapan fakat Türkçe Yeterlilik Belgesi bulunmayan öğrencilerimiz için 16-17 Eylül 2019 tarihinde Orman Fakültesi Binasında Türkçe Yeterlilik Sınavı yapılacaktır.

TANITIM

Uluslararası Öğrenci Oryantasyon Programı

Bartın Üniversitesi Uluslararası Öğrenciler Ofisi

Adres: Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsü

Orman Fakültesi 1. Kat

E-posta: iso@bartin.edu.tr

Uluslararası Öğrenciler Koordinatörü

Burçin KEF

Telefon: +90 378 223 50 83

E-posta: bkef@bartin.edu.tr