Önlisans ve Lisans Programlarına Kayıtlı Uluslararası Öğrencilerimizin Kurum İçi Yatay Geçiş İşlemleri (2022-2023 Bahar)


Mevzuat
Bartın Üniversitesi Uluslararası Öğrencilerin Kabul ve Kayıt Esasları Yönergesinin 16Maddesi gereğince Birinci öğretim öğrencileri (Türkçe Hazırlık hariç) programa başladıkları ilk 2 dönem içerisinde en geç derslerin başlamasını takip eden ekle-sil haftası içerisinde kontenjan olması ve akademik birim yönetim kurulunun uygun görmesi halinde Güz veya Bahar dönemlerinde bir defaya mahsus istedikleri bölüme geçiş yapabilirler. İkinci öğretim öğrencileri Üniversitemizin Yüzde On Esaslarından yararlanarak yatay geçiş başvurusu yapabilir. Aynı bölümün birinci öğretim programından ikinci öğretim programına geçişlerde kontenjan sınırlaması yoktur. Bu yönergeyle kurum içi yatay geçiş hakkı tanınan öğrencilerin yerleşme şekline göre yerleşme puanı veya diploma notu, ilgili bölüme en son yerleşen uluslararası öğrencilerin yerleşme puanı veya yerleşme diploma notunun taban puanından düşük olamaz.

Bartın Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi Uluslararası Öğrenci Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri ve Sonuçların İlanı
Başvuru Tarihi 20-28 Şubat 2023
Başvuruların
Değerlendirilmesi
01-02 Mart 2023
Sonuçların Duyurulması 03 Mart 2023 (Akademik Birimlerin web Sayfasında)
Öğrenci Kayıtları 06 Mart – 08 Mart 2023 Akademik birim öğrenci işleri
tarafından bölüm kayıtları ve ders kayıtları yapılacaktır.

 
Başvuru Adresi 
Yatay geçiş başvurusu aşağıdaki link üzerinden online olarak yapılacaktır. 

Başvuru adresi: https://form.bartin.edu.tr/form/uluslar-yatay-gecis.html

Başvurularda Yüklenmesi Gereken Belgeler

1-Aktif Öğrenci belgesi
2-Diplomanın aslı ve Not Durum Belgesinin (Transkript) aslını ile Türkiye Temsilciliği
tarafından onaylanmış tercümeleri,
3- Uluslararası Öğrenci Kurum içi Yatay Geçiş Başvuru Formu (Başvuru ekranında form
bulunmaktadır.)

Not: Yatay geçişi kabul edilen uluslararası öğrenciler yeni kayıtlanacakları bölüme harç ücretinde farkı olması durumunda farkını ödeyip dekontunu ilan edilen listelerde yer alan mail adresine öğrenci kayıt tarihleri haftasında göndermeleri gerekmektedir. Fark ücretinin yatırılmaması durumunda ders kaydı yapılmayacaktır. 

TANITIM

Uluslararası Öğrenci Oryantasyon Programı

Bartın Üniversitesi Uluslararası Öğrenciler Ofisi

Adres: Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsü

E-posta: iso@bartin.edu.tr

Uluslararası Öğrenciler Koordinatörü

Burçin KEF