Önlisans ve Lisans Programlarına Kayıtlı Uluslararası Öğrencilerimizin Kurum İçi Yatay Geçiş İşlemleri (2022-2023 Güz)

Mevzuat

Bartın Üniversitesi Uluslararası Öğrencilerin Kabul ve Kayıt Esasları Yönergesinin 15. Maddesi gereğince “Birinci öğretim öğrencileri (Türkçe Hazırlık hariç) programa başladıkları ilk 2 dönem içerisinde en geç derslerin başlamasını takip eden ekle-sil haftası içerisinde kontenjan olması ve akademik birim yönetim kurulunun uygun görmesi halinde Güz veya Bahar dönemlerinde bir defaya mahsus istedikleri bölüme geçiş yapabilirler. İkinci öğretim öğrencileri Üniversitemizin Yüzde On Esaslarından yararlanarak yatay geçiş başvurusu yapabilir. Aynı bölümün birinci öğretim programından ikinci öğretim programına geçişlerde kontenjan sınırlaması yoktur.” “Bu yönergeyle kurum içi yatay geçiş hakkı tanınan öğrencilerin yerleşme şekline göre yerleşme puanı veya diploma notu, ilgili bölüme en son yerleşen uluslararası öğrencilerin yerleşme puanı veya yerleşme diploma notunun taban puanından düşük olamaz.”

 

Bartın Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemi Uluslararası Öğrenci Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri ve Sonuçların İlanı

Başvuru Tarihi

16 Eylül 2022 - 27 Eylül 2022

Başvuruların Değerlendirilmesi

28-29 Eylül 2022

Sonuçların Duyurulması

30 Eylül 2022 (Akademik Birimlerin web Sayfasında)

Öğrenci Kayıtları

03-07 Ekim 2022 Akademik birim öğrenci işleri tarafından bölüm kayıtları ve ders kayıtları yapılacaktır.


Başvuru Adresi

Yatay geçiş başvurusu aşağıdaki link üzerinden online olarak yapılacaktır.

Başvuru adresi: https://form.bartin.edu.tr/form/uluslar-yatay-gecis.html


Başvurularda Yüklenmesi Gereken Belgeler

1-Öğrenci belgesi

2-Transkript

3- Uluslararası Öğrenci Kurum içi Yatay Geçiş Başvuru Formu (Başvuru ekranında form bulunmaktadır.)


Not 1:
Yatay geçişi kabul edilen uluslararası öğrenciler yeni kayıtlanacakları bölüme harç ücretinde farkı olması durumunda farkını ödeyip dekontunu ilan edilen listelerde yer alan mail adresine öğrenci kayıt tarihleri haftasında göndermeleri gerekmektedir. Fark ücretinin yatırılmaması durumunda ders kaydı yapılmayacaktır.  


Not 2:
Bütün programlarda yatay geçiş için 5 kontenjan bulunmaktadır.

TANITIM

Uluslararası Öğrenci Oryantasyon Programı

Bartın Üniversitesi Uluslararası Öğrenciler Ofisi

Adres: Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsü

E-posta: iso@bartin.edu.tr

Uluslararası Öğrenciler Koordinatörü

Burçin KEF