Başvuruların Değerlendirilmesi

  • Adayların sıralaması ilk önce YÖS sınavına giren ve en yüksek puan alan adaydan başlanarak en az 70 (yetmiş) puan alan adaya kadar sıralanır. Kontenjanın dolmaması halinde ortaöğretim başarı puanı en yüksek puan olan adaydan başlanarak en az 65 (altmış beş) puana kadar sıralama gerçekleştirilir. Bahse konu durumlar sonucunda boş kontenjan olması halinde YÖS sınavı en düşük 40 (kırk) olan adaya kadar sıralama yapılarak öğrenci kabulü yapılır.

  • Başvuru değerlendirilmesinde 100’lük not sistemi dışındaki notlar YÖK’ün 100’lük sistemi esas alınarak dönüştürülür.

  • Bir öğrenci en fazla 5 (beş) farklı bölüme/programa başvurabilir; Ancak bir bölüme/programa yerleşir.

  • Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan akademik birimlere yapılan başvuruların değerlendirilmesi, özel yetenek sınavını düzenleyen hükümlere göre yapılır.

  • Aynı ülke uyruklu adaylardan yerleştirilenlerin sayısı ilgili programın kontenjanının %30’unu geçemez. Ancak kontenjanın dolmaması halinde ülke kotası uygulanmayabilir.

  • Komisyon, ilgili birimin ilan edilen kontenjanı kadar asıl aday ilan eder. Gerekli görüldüğünde yedek aday ilan edilebilir.

  • Online başvuruların kabul ve reddedilme işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından, başvuruların değerlendirilmesi ve yerleştirilecek adayların belirlenmesi değerlendirme komisyonu tarafından yapılır.

  • Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Başvuru koşullarını sağlamış olmak adayın yerleştirildiği anlamına gelmez.

TANITIM

Uluslararası Öğrenci Oryantasyon Programı

Bartın Üniversitesi Uluslararası Öğrenciler Ofisi

Adres: Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsü

Orman Fakültesi 1. Kat

E-posta: iso@bartin.edu.tr

Uluslararası Öğrenciler Koordinatörü

Burçin KEF

Telefon: +90 378 223 50 83

E-posta: bkef@bartin.edu.tr