Başvurusu kabul edilen adayın kaydının yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerin ibraz edilmiş olması gerekir:

a) Adayın, üniversite tarafından yapılacak Türkçe Dil Sınavında başarılı olduğunu

ya da TÖMER’in A veya B dil düzeyine ulaştığını gösteren belgenin aslı,

b) Lise diplomasının Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanmış tercümesi ve diploma aslı,

c) Lise diplomasının ülkemizdeki liselerden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren T.C.Milli Eğitim Bakanlığından ya da Türkiye Temsilciliğinden alınacak Denklik Belgesi aslı,

d) Not Durum Belgesinin (Transkript) Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanmış tercümesi ve aslı,

e) Pasaportun fotokopisi ve incelendikten sonra iade edilmek üzere aslı,

f) Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu,

g) Teminatın bloke edildiğini gösteren banka dekontu,

ğ) Öğrenim ikamet izin belgesi

h) 4 adet vesikalık fotoğraf.

ı) Varsa her hangi bir devlet üniversitesi tarafından yapılan YÖS sınavını kazandığına dair belge.


Dosyalar

Footer © 2016